Calculadora de renda per a autónomos
Amb aquesta senzilla eina podràs veure el que et queda després de pagar l'impost de la Renda.

Declaració de la renda

La Declaració de la Renda, és a dir, l’IRPF (Impost de la Renda de les Persones Físiques) és juntament amb l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), un dels impostos més coneguts.

Cada any a primers d’abril comença el període de confecció, presentació i liquidació de la renda.

Es presenta pel fet de ser persona física i de complir alguns requisits quant als rendiments obtinguts. Es declaren tots els ingressos rebuts, ja siguin procedents de la teva feina com a empleat, com a autònom, inversions, lloguers… Una mica de tot.

Per utilitzar aquesta calculadora, cal introduir una sèrie de dades que ens permetran oferir-te una aproximació de la quota que hauràs d’abonar i del resultat de la teva Declaració. És una aproximació perquè la Declaració de la Renda no depèn només de la teva activitat econòmica sinó de tots els teus ingressos, per la qual cosa si has tingut altres ingressos o treballes per compte d’altri, el resultat només es correspondrà i de forma aproximada amb la teva activitat com a autònom.

Només has de completar les dades que apareixen a la part esquerra (informació personal) i central (rendiments de la teva activitat i despeses).

Abans d’explicar quines dades sol·licitem, t’explicaré que són els mínims. Els mínims són uns imports que fixa Hisenda per a la renda que no se sotmeten a tributació (és a dir, es resten de la teva renda) perquè s’entén que almenys aquest import està destinat a satisfer les necessitats bàsiques personals i familiars. Hi ha diversos mínims: els personals que depenen de la teva edat, els mínims per descendents (si tens fills i de quines edats), discapacitat… Per saber quins mínims et corresponen (i alguna altra cosa més) et sol·licitarem la següent informació :

A la part dreta es mostren els resultats. La primera dada és l’import total dels teus rendiments després de despeses i impostos (inclosa la Renda, per descomptat) i la segona és l’import a ingressar o tornar de la vostra Declaració de la Renda.

Els càlculs que apareixen més avall es corresponen amb el següent:

La gestoria digital PRO per a autònoms
Tramitem la teva Alta d'Autònoms, presentem els teus impostos i t'assessorem per 29 € / mes.
I tu, mentrestant, fas créixer el teu negoci.
Saber-ne més