Calculadora quota d'autònoms
Amb aquesta senzilla eina podràs veure, de manera fàcil i intuïtiva, què et tocarà pagar i quines prestacions tindràs segons el que decideixis cotitzar com a autònom.

Quota d’autònoms

La quota d’autònoms és l’aportació que abona cada treballador per compte propi mensualment en concepte de cotització a la Seguretat Social.

Per a calcular la quota* a partir de la base triada es tenen en compte els següents tipus (cobertures):

Això ens dona un total de 31,2 % de cotització per a un autònom a aplicar sobre la base que triï.

Això deixaria la quota d’autònoms mínima sense bonificacions en 234,51 € (aplicant un % del 31,2 %).

Bonificacions

Una vegada tinguem la nostra quota, és possible reduir-la si apliquem a la mateixa determinades bonificacions o reduccions a les quals podríem tenir dret.

Prestacions

La finalitat del pagament d’aquestes quotes és la futura cobertura en cas de jubilació, baixa…

Baixa per malaltia comuna

Una malaltia comuna és tota aquella no relacionada amb l’activitat que desarroll amos com per exemple, la grip o un refredat.

La quantia s’estableix en funció de la base reguladora, que ve determinada per la base de cotització del mes anterior a la baixa dividida entre 30. Es requereixen almenys 180 dies de cotització previs a la baixa.

Es cobrarà el següent:

Baixa per malaltia professional o accident laboral

La malaltia professional o l’accident laboral és tota aquella malaltia o accident derivat de la teva activitat professional o que ocorri en el teu lloc de treball. Per exemple, que ens ensopeguem en sortir de l’oficina i ens trenquem un turmell.

Per al càlcul s’usarà com a referència la base reguladora que tinguis en el mes anterior al que es produeix la baixa d’autònom. No es requereix un període mínim de cotització.

Es cobrarà des del primer dia el 75 % de la base reguladora.

Cessament d’activitat

El cessament d’activitat és l’equivalent a l’atur com a empleat. A la prestació per desocupació només poden accedir persones que treballin per compte d’altri. Com els autònoms no seran menys, tenen el seu propi atur, “el cessament d’activitat”.

Aquesta prestació serà el 70 % de la base de cotització. Es requereix una cotització mínima de 12 mesos.

Jubilació

La jubilació és la prestació a la qual accedirem tots tard o d’hora. Quan arribem a una certa edat (65-67), deixarem de treballar i cobrarem aquesta prestació de manera indefinida.

Per a calcular la base reguladora es dividirà la quantitat cotitzada durant els últims 276 mesos (23 anys) entre 322 (mesos incloent les dues pagues extraordinàries anuals que rebrà el pensionista). Després a la base se li aplicarà el % que li correspongui, perquè no tots encara que ens jubilem a l’edat legal (65 o 67) cobrarem el 100 % de la prestació.

Maternitat/paternitat o risc durant la lactància

Si has estat mare o pare optaràs a una prestació pel temps que estiguis sense treballar.

Les prestacions per paternitat o maternitat seran del 100 % de la base reguladora dels sis mesos anteriors al moment de la baixa.

La gestoria digital PRO per a autònoms
Tramitem la teva Alta d'Autònoms, presentem els teus impostos i t'assessorem per 29 € / mes.
I tu, mentrestant, fas créixer el teu negoci.
Saber-ne més